Firma DSC AGRO oferuje badania laboratoryjne w zakresie oznaczania poziomów pozostałości środków ochrony roślin.

 Badania wykonywane są na każdym rodzaju żywności w tym owocach i warzywach świeżych lub mrożonych.  Substancje oznaczane są metodami chromatografii gazowej oraz cieczowej a ich ilość zależna jest od wybranego pakietu.

Badania wykonywane są na zgodność z Rozporządzeniem WE Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia  23.02.2005 z późniejszymi zmianami

Próbki pobieramy na miejscu na plantacji bądź dosyłane są kurierem

Wszystkie laboratoria z którymi współpracujemy posiadają akredytację w odniesieniu do normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 , co gwarantuje ich niezależności i bezstronność

 

W ofercie posiadamy też badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne badania wody.

     Zleć wykonanie badań!