Wdrażanie Standardów Globalnych:

  • GLOBALG.A.P.: Oferujemy kompleksowe wsparcie w wdrażaniu standardów GLOBALG.A.P., zapewniając naszym klientom zgodność z międzynarodowymi wymaganiami dotyczącymi produkcji rolnej.
  • GLOBALG.A.P. GRASP: Pomagamy naszym klientom w implementacji standardu GRASP jako uzupełnienia do certyfikacji GLOBALG.A.P., skupiając się na aspektach społecznych produkcji rolniczej.
  • GLOBALG.A.P. CoC: Zapewniamy profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie certyfikacji łańcucha dostaw, umożliwiając naszym klientom śledzenie pochodzenia i przejrzystość swoich produktów.
  • HACCP: Świadczymy usługi związane z wdrażaniem systemów HACCP, zapewniając naszym klientom skuteczną kontrolę ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności.
  • BRCGS: Pomagamy naszym klientom w spełnieniu wymogów standardu BRCGS, zapewniając im możliwość ekspansji na globalne rynki spożywcze.
  • FSA (Farm Sustainability Assessment): Zapewniamy wsparcie w zakresie przestrzegania przepisów FSA, umożliwiając naszym klientom zgodność z wymogami dotyczącymi zrównoważonej produkcji rolniczej.
  • Integrowana Produkcja Roślin: Wdrażamy zasady Integrowanej Produkcji Roślin, umożliwiając naszym klientom produkcję roślinną z poszanowaniem środowiska naturalnego i minimalnym użyciem chemikaliów.

 

Badania Owoców i Warzyw:

  • Świadczymy usługi związane z badaniami owoców i warzyw, zapewniając naszym klientom kompleksową analizę jakości i bezpieczeństwa produktów.

 

Audyty Sieciowe:

  • Pomagamy naszym klientom w przygotowaniu i przeprowadzeniu audytów sieciowych, zapewniając im pełną transparentność i kontrolę nad łańcuchem dostaw.

Oferta

     Zapytaj o indywidulaną ofertę!