Wdrożenie Integrowanej Produkcji

Integrowana Produkcja-Dlaczego Warto?

Bezpieczeństwo Żywności oraz Jakość Plonów

System ten umożliwia produkcję plonów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów.

Zwiększone dopłaty bezpośrednie

Płatność jest przyznana do powierzchni upraw prowadzonych w danym roku, zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin (IP) pod nadzorem podmiotu certyfikującego

Ustalona stawka dopłat za IP w 2023: 1346,4 zł.

Walka z Agrofagami

Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych lub ograniczanie ich negatywnego wpływu w drodze: wykonywania odpowiedniej i zalecanej agrotechniki dla prowadzonych upraw, stosowania materiału siewnego i nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie, wolnego od chorób i szkodników

Niezbędna przy rozwoju małych gospodarstw rolnych

Integrowana Produkcja to system krajowy który pomaga uzyskać dodatkowe punkty przy wnioskowaniu o dotacje dla rozwoju małych gospodarstw rolnych. 

ZDOBĄDŹ CERTYFIKACJĘ W SYSTEMIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI - SZKOLENIE KONIECZNE!

Informujemy, że uczestnictwo w szkoleniu z zakresu Integrowanej Produkcji jest niezbędne dla wszystkich, którzy pragną uzyskać certyfikację w tym systemie. Nie pozwól, by brak szkolenia stanął na drodze do osiągnięcia Twoich celów!

Nasza oferta obejmuje kompleksowe szkolenia, które przygotują Cię do skutecznego przystąpienia do procesu certyfikacji. Doświadczony zespół instruktorów pomoże Ci zrozumieć zasady i wymagania systemu Integrowanej Produkcji, umożliwiając Ci skuteczne funkcjonowanie w branży rolniczej.

Zapisz się na szkolenie!